Copywriting, obsahový text

Copywriting-web.jpg

Psaní pro elektronická média má svoje pravidla. Vycházíme z uživatelských zvyklostí čtení na webu, respektujeme Cílové skupiny, sledujeme trendy. Píšeme texty tak, aby je lidé četli. Copywriting je činnost, která se zabývá vytvářením textů, mott a sloganů. Web copywriting je užší obor této činnosti, specializovaný na psaní textů pro web.

Proč platit web copywriting?

Internet je specifické médium. Některé zákonitosti známé z okolního světa zde nefungují. Jiné je naopak nutné dodržet a přitom mimo internet neexistují. Týká se to například vzhledu webu, online reklamy a podobně je na tom i copywriting.

SEO copywriting

Textový obsah webu má značný význam také při optimalizaci pro vyhledávače (SEO). Záleží zde na rozmístění tzv. klíčových slov, především na jejich hustotě a sémantickém zvýraznění. Tím dáváme vyhledávači najevo, na jaké fráze by měl náš web vypisovat ve výsledcích vyhledávání. Bez ošetření těchto základních faktorů přitom nemá většinou žádná hlubší optimalizace smysl.

Copywriting a obsah textů

Zatím jsme mluvili pouze o tom, jak psát. Web copywriting je však zejména o tom, co psát. Proč je to důležité, popisujeme na stránce Obsah a jeho forma. Především je třeba si umět určit, čeho chceme kterým textem dosáhnout. Ačkoliv to zní jednoduše, vyžaduje to určité zkušenosti. Většinou není cílem předat návštěvníkovi informace, cílem je prodat! Cítíte ten rozdíl?

Dostáváme se do oblasti informační architektury. Úkolem některých stránek  je dovést návštěvníka na příslušné podstránky. Další stránky majívysvětlit schopnosti firmy jako celku. Jiné stránky chválí jednotlivé produkty. Ještě jiné návštěvníka přesvědčují o výhodnosti objednávky.

Už jen samotné informace o společnosti, které najdete snad na každém firemním webu. Kolik z nich objasňuje USP dané firmy? Kolik vysvětluje konkurenční výhody? Skutečně si všichni ti majitelé myslí, že historie firmy rozepsaná po letech jim získá zákazníky? Nebo prostě jenom web copywriting nechápou, nerozumí mu?

Zhodnotíme text webu

Přečteme váš web celý a navrhneme nejvhodnější řešení. Není účelem ničit ani kritizovat. Někdy stačí malá úprava a web se stane srozumitelnějším. Pomůže nám pár analýz a testů.

  • analýza Klíčových slov
  • analýza správně voleného textu
  • zhodnocení umístění a relevantnosti textu směrem k uživateli
  • krátké uživatelské testování

Uděláme korektury

Při vší snaze se může stát, že váš web obsahuje drobné chyby. V rozmístění a strukturování textu, v Klíčových slovech, v nadpisech. Snadno to napravíme v několika málo krocích.

  • provedeme důkladné korektury
  • zjednodušíme text
  • zaměříme se na microcontent
  • strukturu textu přizpůsobíme uživateli

Přepíšeme celý web

Stal se váš web nepřehledným kvůli velkému množství obsahu? I s tím si snadno poradíme. Kompletní Copywriting je to správné rozhodnutí.

  • navrhneme zcela nové řešení
  • zrealizujeme kvalitní přepsání celého webu