Internetový marketing online

Internet-marketing.jpg

Dokončením projektu a jeho úspěšným spuštěním zpravidla nic nekončí. Je třeba dát o projektu vědět zákazníkům a zajistit jeho bezproblémových chod, údržbu a rozvoj. Ani sebelepší web se v dnešní době neobejde bez propagace. Má-li vám vydělat nebo naopak ušetřit peníze, musíte na něj přivést dostatečné množství návštěvníků a ty pak proměnit v zákazníky. Navrhneme pro vás řešení, které efektivně zhodnotí vaše investice do webu.

Mnoho lidí se domnívá, že internetový marketing znamená pouze bannery. To je ale chyba. Internetový marketing zahrnuje také marketing ve vyhledávačích (SEM), e-mailing, advergaming, advertainment a řadu dalších nástrojů. Technické možnosti internetu navíc umožňují nesrovnatelně přesnější cílení, plánování a vyhodnocování kampaní než klasická média. Internet nabízí interaktivitu a možnost oslovit zákazníka více cestami - pomocí grafiky, videa, zvuku i textu. Díky tomu můžete propagovat své výrobky dříve netušenými způsoby. Pojďte s námi objevit a využít tyto fascinující možnosti internetu!

Jaké výhody má internetový marketing?

Internet není pouze dalším médiem. Jeho vývoj směřuje k integraci všech médií (televize, rádio, tisk, mobilní telefony, PDA, jednotlivé počítače). Marketingoví pracovníci mohou jásat, neboť se jim dostává do rukou nástroj, jehož výhodám nemůže nic konkurovat:

Velmi dobré cílení a plánování

Na internetu můžete svou reklamu zacílit na weby, kam chodí Vaši potenciální zákazníci, nebo na slova, která Vaši zákazníci vyhledávají. Vaše reklama se může zobrazovat v různých verzích například podle operačního systému uživatele, denní doby, chování zákazníka na webu apod. Můžete přesně nastavit, kolik reklamy se má zobrazovat v různých fázích kampaně. Díky tomu uspoříte peníze a oslovíte přesně ty zákazníky, které potřebujete.

Přesné vyhodnocení kampaně

Během kampaně i po jejím proběhnutí máte k dispozici přesná čísla o tom, kolik lidí Vaši reklamu shlédlo, kolik na ni kliklo, v jakých časech, jak dlouho zůstali tito uživatelé na Vašem webu a jaké stránky si prohlédli. Můžete měřit i různé konverzní poměry - například kolik procent uživatelů, kteří viděli Vaši reklamu, u Vás nakoupilo (a mnoho dalšího). Internet nabízí takové množství dat k vyhodnocení kampaně, o kterém se jiným médiím ani nesní. Díky tomu rychle zjistíte, co funguje a co ne, do čeho se vyplatí investovat a jakou upoutávku raději stáhnout.

Platba až za výkon

Na internetu lze platit jenom za to, co se skutečně stalo - například za zobrazení Vaší reklamy (tzv. imprese) nebo až za kliknutí na ni (PPC - Pay Per Click). Neplatíte za údaje naměřené na vybraném vzorku lidí. Díky některým službám můžete dokonce platit pouze za uskutečněnou transakci - tedy za takové návštěvníky, kteří přišli po kliknutí na Vaši upoutávku a poté si od Vás něco koupili. Objevují se také modely, kdy platíte za získaná data - registrace k odběru newsletteru, vyplněný dotazník či přihlášku do věrnostního systému.

Interaktivita

Internetoví uživatelé se rádi zapojují do dění, rádi web ovlivňují svými názory a akcemi (hlavně to platí o mladých lidech). Internetoví uživatelé milují diskusní fóra, ankety, hlasování, chaty, hry a další možnosti k vyjádření sebe sama. Internet je jediným médiem, které staví uživatele do aktivní role - sami vyhledávají informace, sami si vybírají stránky, které navštíví. Interaktivita se využívá především v kreativních řešeních v oblasti advergamingu a budování komunit. S její pomocí získáte zákazníky, kteří se budou často a rádi vracet.

Internet je in nejen mezi mladou generací

Naprosto drtivá většina mladých lidí používá internet a má k němu pozitivní vztah. Pokud se Vaše nabídka na mladé lidi zaměřuje, rozhodně se bez internetu ve svém marketingovém mixu neobejdete! Stále více se internet prosazuje také u starších uživatelů a žen, což byly donedávna opomíjené skupiny. Podle European Interactive Advertisers Association je internet pro 61 % uživatelů médiem, které jim umožňuje jít s dobou a být vždy o krok napřed.

Internet již brzy bude všude

Stačí se podívat kolem sebe a hned je Vám to jasné. Internet pronikl do mobilních telefonů, PDA a dalších malých zařízení. Stále větší procento lidí používá doma rychlé širokopásmové připojení k internetu. Ve větších městech narazíte na každém rohu na internetovou kavárnu. Internet se stává nedílnou součástí života nás všech, stejně jako se dříve stala televize nebo rádio. Toto nové médium nabízí zcela výjimečné možnosti komunikace a propagace. Nepropásněte jeho nástup!

Možnost používání grafiky, videa, zvuku i textu

Internet není omezen jen na jeden způsob sdělování informací. Naopak, můžete využívat všechny druhy komunikace, které Vám nabízejí ostatní média - grafiku, video, zvuk a text. Na internetu tedy můžete zrealizovat i ten nejšílenější propagační nápad, jaký jste kdy měli.

Nástroje internetového marketingu

Podobně jako klasický marketing, i ten internetový využívá různé nástroje:

Reklamní kampaně na internetu

Kompletně zajistíme Vaši reklamní kampaň na internetu - od naplánování, přes vytvoření potřebných grafických reklamních médií a nákup prostoru až po závěrečné vyhodnocení. V oblasti internetových reklamních kampaních trvale spolupracujeme s mnoha klienty a reklamní grafika od nás se pravidelně umísťuje na špičce žebříčku časopisu Strategie. Ukážeme cestu k úspěchu i Vám!

Marketing ve vyhledávačích (SEM)

Přibližně 75 % návštěvníků přichází na webové stránky z vyhledávačů (zdroj: průzkum RealNames). Překvapuje Vás toto číslo? Říkáte, že u Vás to tolik není? Možná jste podcenili marketing ve vyhledávačích. Ten zahrnuje jednak optimalizaci pro vyhledávače (SEO) a jednak placené odkazy ve vyhledávačích (textové inzeráty, které se zobrazují vedle výsledků vyhledávání nebo v katalogu vyhledávače).

Microsite

Microsite je speciální malý web, který se věnuje pouze novému produktu či nějaké speciální akci. Má odlišnou grafiku, ovládání i cíl než firemní web. S pomocí microsite dáte potenciálním zákazníkům najevo, jak je Váš nový produkt výjimečný, a zvýrazníte ho ve své stávající nabídce. SYMBIO má s microsite velké zkušenosti a dokáže využít potenciál tohoto marketingového nástroje ve Váš prospěch!

E-mailing

E-mail je mocnou zbraní v rukou marketéra. Bez e-mailu by na Vás zákazníci na internetu zapomněli, ale díky e-mailu se jim můžete pravidelně připomínat a udržovat s nimi kontakt. Pokud nepočítáme spam, tedy nevyžádanou poštu, máme na internetu k dispozici dva odlišné nástroje e-mailingu: newsletter a reklamní e-mail. Oba jsou velmi účinné, ale musíte vědět, jak na to.

Advergaming

Advergaming jsou interaktivní hry na internetu používané k marketingovým účelům. Tento nástroj uživatele snadno přitáhne (většina lidí si ráda hraje) a může mu nenásilnou formou představit produkt. Využít se tyto hry dají také k budování věrnosti zákazníka. SYMBIO pravidelně realizuje pro své klienty podobné hry, proto máme v této oblasti velké zkušenosti a rádi pomůžeme i Vám!

Věrnostní programy

Věrnostní programy umožňují udržovat kontakt se zákazníkem a získávat stálé zákazníky. A o získání stálých zákazníků usilují všechny firmy, protože náklady na jejich přesvědčení ke koupi jsou řádově nižší než u ostatních. SYMBIO realizovalo již mnoho věrnostních programů a je připraveno získat stálé klienty i Vám!

PR na internetu

PR neboli Public Relations znamená budování vztahů firmy s veřejností. PR na internetu má oproti běžnému PR některá specifická pravidla. Novináři jsou v dnešní době zvyklí získávat tiskové zprávy a jiné informace z internetu, proto se internetové PR stává nutností.

Online partnerství a kooperace

Váš web může úzce spolupracovat s jinými podobně zaměřeným weby. Taková spolupráce na něj přivede nové návštěvníky a může to obohatit jeho obsah i komunitu uživatelů, která ho navštěvuje. Partnerství může být založeno na vzájemné výměně reklamy, poskytování obsahu druhého webu, zobrazování upoutávek na druhý web apod. SYMBIO Vám může při hledání partnerských webů pomoci.