Projektové vedení

Project-management.jpg

Snažíme se o dostatečnou komunikaci s klientem v rámci vývoje projektu. Ta je zárukou toho, že vždy víme kde se projekt nachází ...

Nabízíme optimalizaci a vedení IT projektů v podobě projekt managementu či konzultací ve všech jejich fázích od definice projektu až k akceptačním testům. Optimalizujeme a řídíme Vaše projekty. Umožňujeme Vám efektivní a včasnou implementaci nových webových řešení.

Během přípravy projektu zajišťujeme pomoc při výběru a přizpůsobení metodiky vedení projektu, vytváření struktury vedení projektu, stanovení rolí řízení projektu a obsazení těchto rolí příslušnými pracovníky.

Pokud je to vyžadováno naše projekty řídíme podle metodik SCRUM a PRINCE2, které jsou v současné době nejrozšířenějšími a spolehlivými metodikami ve vedení webových řešení. V našem týmu máme certifikáty Certified Scrum Master a Prince2 Foundation Certificate.

Díky našich nástrojům projektového vedení je klient velmi dobře informován o tom v jaké fázi se projekt nachází. 

Certified ScrumMaster (CSM)

Certified ScumMaster je určen pro všechny, kteří vedou, účastní se, anebo poskytují podporu pro projekty řízené metodou SCRUM, jako jsou: vedoucí projektů, techničtí vedoucí, vývojáři, testeři, aplikační návrháři, produktoví manažeři nebo obchodní manažeři. Je také důležitý pro manažery, kteří budou řídit projekt implementace agilních postupů napříč organizací.

PRINCE2 Foundation Certificate

Tento certifikát je vhodný pro projektové manažery, vedoucí týmů, projektové koordinátory, analytiky, pracovníky zabezpečování kvality a všechny, kteří: 

    • řídí projekty nebo se na nich podílejí 
    • chtějí poznat metodiku PRINCE2 
    • chtějí získat celosvětově uznávaný certifikát potvrzující jejich znalosti projektového řízení