Vývoj aplikací

Web-development.png

Jako webová aplikace se obvykle označuje skript (kód zajištující funkci programu) běžící na straně serveru. Často bývá propojen s některou z databází, systému uchovávajícího data webové aplikace (zjednodušeně si lze databázi představit jako soubor MS Excel). Výstupem skriptu je potom samotná webová stránka, která je předána ke zobrazení prohlížeči.

Úkolem webových aplikací je většinou zvýšit interakci internetové prezentace s jejími návštěvníky, případně též usnadnit správu webu, tj. ušetřit opakující se práci při tvorbě www stránek.

Podle požadavků na funkčnost může být webovou aplikací pouhých několik řádků kódu (např. při odesílání konkaktního formuláře), výjimkou však nejsou ani webové aplikace o mnoha tisících řádcích.

Složitější webové aplikace bývají často propojeny i na další software uvnitř firmy, např. na objednávkové systémy, účetní programy atd. To umožňuje ještě efektivněji šetřit drahou lidskou práci. Problémem nemusí být ani napojení aplikace na online platební systémy.


Naše priority při programování webových aplikací

Při programování všech webových aplikací dbáme především na tyto aspekty:

Bezpečnost – má prvořadý význam u jakékoliv webové aplikace, vždy hrozí riziko ztráty či zničení dat, nebezpečí číhá i v podobě krádeže informací nepovolanou osobou nebo v nabourání webového serveru skrze aplikaci (hrozba ztráty image společnosti).

Využívání dostupných zdrojů – při programování každé webové aplikace se snažíme používat již hotové úseky kódu z jiných zdrojů, k tomuto účelu vlastníme i rozsáhlý archív skriptů. Šetříme si tak práci potřebnou na vývoj aplikace a tím i vaše finance a celkový čas na realizaci zakázky.

Rozšiřitelnost – jakmile se webová aplikace osvědčí v praxi, začíná se obvykle pracovat na jejích dalších úpravách, vylepšeních a nadstavbách. Pokud bylo s těmito modifikacemi počítáno už při návrhu aplikace, jejich zapracování je mnohem jednodušší a tedy i levnější. I z tohoto důvodu se snažíme řešit většinu složitějších webových aplikací modulárním způsobem.

Rychlost – pomalá webová aplikace je jen velmi málo použitelná, problémy s ní mají i vyhledávače. Proto se snažíme optimalizovat všechny skripty na rychlost a proto také doporučujeme nasadit hotovou aplikaci na naše servery. Protože zde zároveň máme instalované nejmodernější vývojové nástroje, jaké na mnoha serverech pro komerční webhosting chybí, i samotný vývoj webové aplikace se tím urychlí a zlevní.

Maximální zátěž webové aplikace je pojem spojený s vysokou návštěvností. Pokud váš web navštíví současně větší množství návštěvníků (např. při uvedení očekávaného produktu), server je často nezvládne všechny obsloužit (říkáme, že server „spadl‘). Schopnost webové aplikace odolávat vysoké zátěži vyžaduje především volbu vhodných nástrojů, optimalizaci databáze i výpočtů a další speciální techniky, jako je napříkladpředkešování. Podle našich zkušeností právě malá odolnost vůči zátěži mnohdy vypovídá o nízké úrovni programátorů, kteří webovou aplikaci vytvořili.

Důkladné testování – před spuštěním webové aplikace vždy důkladně testujeme všechny její funkce na vývojovém serveru. Ten mívá stejnou konfiguraci jako server ostrý, což umožňuje další redukci případných problémů při samotném spuštění.